ŞAMAXI DAYAQ MƏNTƏQƏSİ

Tel.  
Faks  
Elektron poçtu
Şöbə müdiri Nərimanov Cövdət Sifadə oğlu
İşçilərin ümumi sayı 4
Əsas fəaliyyət istiqamətləri