ELMİ ŞURANIN TƏRKİBİ

Tel. +994125024321
Faks +994125024172
Elektron poçtu general_department@nabatat.science.az
Şuranın sədri

b.e.d., dos. Fərzəliyev Vahid Sabir oğlu

Şuranın katibi b.ü.f.d., dos. Hüseynova Nilufər Bəhram qızı
Şuranın üzvləri

AMEA-nın müxbir üzvü, b.e.d., professor Qurbanov Maqsud Rüstəm oğlu

b.e.d., prof. Bayramov Arif Əli oğlu

b.e.d. İsgəndər Elman Osman oğlu

b.e.d., dos. Qasımov Şakir Nəbi oğlu

b.ü.f.d., dos. Zeynalov Yusif Muxtar oğlu

b.ü.f.d. İsgəndərov Asəf Talıb oğlu

b.ü.f.d., dos. Əliyev Eldar Yəhya oğlu

b.ü.f.d. Seyfullayev Fərid Saməddin oğlu