GƏNC ALİMLƏR VƏ MÜTƏXƏSSİSLƏR ŞURASI

Tel. +994125024321
Faks +994125024172
Elektron poçtu fseyfullayev@yahoo.com
Şuranın sədri

b.ü.f.d. Seyfullayev Fərid Saməddin oğlu

Şuranın sədr müavini Ərəbzadə Aynur Əlövsət qızı
Şuranın katibi Abiyeva Gövhər Kərim qızı
Şuranın üzvləri

Yusif Abiyev

Günay Məmmədova

Aytən Hüseynova

Nərgiz Əliyeva

Günay Quliyeva

Tünzalə Abasova

Şuranın əsas fəaliyyət istiqamətləri

-Gənc alim və mütəxəssislərin elmi fəaliyyətə cəlb edilməsi və onların fəaliyyətinin koordinasiya edilməsi;

-Aktual elmi problemlərin və prioritet elmi məsələlərin həlli üçün gənc alim və mütəxəssislərin səylərinin birləşdirilməsi;

-Gənc alim və mütəxəssislərin innovasiya fəaliyyətlərinin inkişaf etdirilməsinə dəstək göstərilməsi;

-Gənc alim və mütəxəssislərin iştirakına imkan verən elmi konfransların, seminarların, forumların, sərgilərin və digər tədbirlərin təşkilinə dəstək göstərilməsi;

-AMEA-nın ayrı-ayrı institutları, respublikanın digər ali təhsil müəssisələri və elmi təşkilatlarında fəaliyyət göstərən Gənc alimlər şuraları ilə əlaqələrin genişləndirilməsi;

-Respublikanın və xarici ölkələrin elm müəssisələrində elmitədqiqat və innovasiya fəaliyyəti üzrə mövcud təcrübənin öyrənilməsi;

-Gənc alim və mütəxəssislərin institut, respublika və beynəlxalq səviyyəli proqram və layihələrdə iştirak etməyə cəlb edilməsinə dəstək göstərilməsi;

-Gənc alim və mütəxəssislərin respublika və beynəlxalq səviyyəli mədəni tədbirlərdə iştirakının təmin edilməsi.