INDEX SEMINUM - 2017

Index seminum-2017.pdf


MÜBADİLƏ ÜÇÜN TOXUM SİYAHISI - 2016

Hortus Botanicus Centralis Academiae Scientiarum Azerbaidzhaniae

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Nəbatat Bağı

Bakı - 2016

Hemerocallis fulva L.


The Central Botanical Garden was founded in 1934. The first plantings in the Central Botanical Garden were made in spring of 1935.


Editor: E.O. Iskender

The list of the seed complited
V.S.Farzaliyev, S.Q.Quliyeva
A.D.Mehraliyev, G.G. Quliyeva.