Please enable JavaScript, download instructions

Dərman və efiryağlı bitkilər kolleksiyası
Valeriana officinalis L. – pisikotu (Valerianaceae) f?sil?sind?n olan coxillik ot bitkisidir. Estrakt s?kilind? d?ml?m?si spazman? aradan qald?r?r. Yuxusuzluq zaman?, sinir sisteminin x?st?likl?rind? sakitl?sdirici kimi isl?dilir.
Valeriana officinalis L.
– pişikotu (Valerianaceae) fəsiləsindən olan çoxillik ot bitkisidir. Estrakt şəkilində dəmləməsi spazmanı aradan qaldırır. Yuxusuzluq zamanı, sinir sisteminin xəstəliklərində sakitləşdirici kimi işlədilir.
Rosmarinus officinalis L.- dodaqcic?klil?r ( Labiatae) f?sil?sind?n olan coxillik, ?tirli, h?mis?yasil kol bitkisidir. Tibbd? rozmarinin d?ml?m?sini ?s?b, ur?k nevrozlari x?st?likl?rind? istifad? olunur. T?rkibind? rozmarin olan preporatlari soyuqd?ym?d? d? istifad? edirl?r.
Rosmarinus officinalis L.
- dodaqçiçəklilər ( Labiatae) fəsiləsindən olan çoxillik, ətirli, həmişəyaşil köl bitkisidir. Tibbdə rozmarinin dəmləmısini əsəb, ürək nevrozlari xəstəliklərində istifadə olunur. Tərkibində rozmarin olan preporatlari soyuqdəymədə də istifadə edirlər.
Taraxacum officinale Wigg. - D?rman aciqovugu (z?ncirotu) (Asteraceae) f?sil?sind?ndir. Xalq t?bab?tind? is? ac?qovugun d?ml?m?sind?n qaraciy?r x?st?likl?rind?, habel? h?zm prosesini yaxs?lasd?ran d?rman kimi istifad? edlir.
Taraxacum officinale Wigg.
- Dərman aciqovuğu (zəncirotu) (Asteraceae) fəsiləsindəndir. Xalq təbabətində isə acıqovuğun dəmləməsindən qaraciyər xəstəliklərində, habelə həzm prosesini yaxşılaşdıran dərman kimi istifadə edlir.

Aloe arborsens Mill - Agacvari ?zvay zanbaqcic?klil?r ( Liliaceae) f?sil?sind?ndir. ?zvay sir?si muxt?lif x?st?likl?rd?: irinli yaralar, d?rinin iltihab?, z??flik, hals?zl?q. Istahg?tirici, sar?l?q, xroniki bag?rsaq kecm?m?zliyi, qastrit, m?d?-bag?rsaq yaralar?, v?r?m, bas agr?s?, goz, dis v? ag?z iltihabi hallar?na qars? isl?dilir.
Aloe arborsens Mill
- Ağacvari əzvay zanbaqçiçəklilər ( Liliaceae) fəsiləsindəndir. Əzvay şirəsi müxtəlif xəstəliklərdə: irinli yaralar, dərinin iltihabı, zəıflik, halsızlıq. Iştahgətirici, sarılıq, xroniki bağırsaq keçməməzliyi, qastrit, mədə-bağırsaq yaraları, vərəm, baş ağrısı, göz, diş və ağız iltihabi hallarına qarşı işlədilir.
Asparagus officinalis L. – ( Asparagaceae) D?rman qulancar? v? ya m?r?cuyud. Bitkinin koku, kokumsovu, t?z?-t?r zoglar?, govd?si, yarpaqlar? v? toxumlar? muxt?lif x?st?likl?rin mualic?sind? - sidikgovucu, sidik kis?sinin agr?lar?, qan t?ziqi, v?r?m, ur?k agr?lar?,yel, s?k?r, sonsuzluga qars? v? s. istifad? olunur.
Asparagus officinalis L.
( Asparagaceae) Dərman qulançarı və ya mərəçüyüd. Bitkinin kökü, kökümsovu, təzə-tər zoğları, gövdəsi, yarpaqları və toxumları müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində - sidikgovucu, sidik kisəsinin ağrıları, qan təziqi, vərəm, ürək ağrıları,yel, şəkər, sonsuzluğa qarşı və s. istifadə olunur.
Oenothera biennis. - Yag?otu f?sil?sind?n (Onagraceae) olan ikiillik bitkidir. Xalq t?bab?tind? v? kicik dozalarla mualic? usullar?nda (homeopatiyada) istifad? olunur.
Oenothera biennis.
- Yağıotu fəsiləsindən (Onagraceae) olan ikiillik bitkidir. Xalq təbabətində və kiçik dozalarla müalicə üsullarında (homeopatiyada) istifadə olunur.
Trifolium pratenze - ucyarpaq yonca paxlal?lar (Fabaceae) f?sil?sind?ndir. Sulu d?ml?m?sind?n t?n?ffus yollar? x?st?likl?rind? sin?yumusald?c? v? b?lg?mg?tirici, sidikqovucu, t?rl?dicin v? antiseptik madd? kimi istifad? olunur.
Trifolium pratenze -
- üçyarpaq yonca paxlalılar (Fabaceae) fəsiləsindəndir. Sulu dəmləməsindən tənəffüs yolları xəstəliklərində sinəyumuşaldıcı və bəlğəmgətirici, sidikqovucu, tərlədicin və antiseptik maddə kimi istifadə olunur.
Viola tricolor L. - B?novs?kimil?r ( Violaceae ) f?sil?sind?n olub bir v? ya ikiillik bitkidir. Tibbd? b?lg?mg?tirici vasit? kimi n?f?s yollar? x?st?likl?rinin mualic?sind? daha cox istifad? olunur.
Viola tricolor L.
- Bənövşəkimilər ( Violaceae ) fəsiləsindən olub bir və ya ikiillik bitkidir. Tibbdə bəlğəmgətirici vasitə kimi nəfəs yolları xəstəliklərinin müalicəsində daha çox istifadə olunur.
Saponaria officinalis L – D?rman sabunotu g?r?nfilkimil?r (Caryophyllaceae) f?sil?sind?n olub coxillik bitkidir. Xalq t?bab?tind? b?lg?mq?tirici (bronxit), sidikqovucu kimi, qism?n d?ri yaralar?nda, el?c? d? z?d?l?r? qars? istifad? olunur.
Saponaria officinalis L
– Dərman sabunotu gərənfilkimilər (Caryophyllaceae) fəsiləsindən olub çoxillik bitkidir. Xalq təbabətində bəlğəmqətirici (bronxit), sidikqovucu kimi, qismən dəri yaralarında, eləcə də zədələrə qarşı istifadə olunur.
Melissa officinalis L. – Limonotu dodaqcic?klil?r(Lamiaceae) f?sil?sind?n olub coxillik ot bitkisidir. Xalq t?bab?tind? ur?k x?st?likl?rinin mualic?sind? ur?k agr?lar?n? k?s?n vasit? kimi istifad? olunur.
Melissa officinalis L.
– Limonotu dodaqçiçəklilər(Lamiaceae) fəsiləsindən olub çoxillik ot bitkisidir. Xalq təbabətində ürək xəstəliklərinin müalicəsində ürək ağrılarını kəsən vasitə kimi istifadə olunur.
Datura stramonium Mill. –Qusuzumu (Solanaceae) f?sil?sind?n olub coxillik bitkidir. Xalq t?bab?tind? ruhi v? ?s?b x?st?likl?rin mualic?sind?, tibd? is? bronxial astma v? n?f?s yollar? x?st?likl?rinin mualic?sind? istifad? olunur.
Datura stramonium Mill.
– Quşüzümü (Solanaceae) fəsiləsindən olub çoxillik bitkidir. Xalq təbabətində ruhi və əsəb xəstəliklərin müalicəsində, tibdə isə bronxial astma və nəfəs yolları xəstəliklərinin müalicəsində istifadə olunur.
Salvia officinalis L.  – D?rman surv?si (adacay?) dodaqcic?klil?r (Lamiaceae) f?sil?sind?n olub coxillik bitkidir. Dis pastalar?n?n t?rkibini xos?tirli etm?k m?qs?di il? isl?dilir. Ag?z boslugunu v? bogaz? qarqara etm?k ucun istifad? edilir.
Salvia officinalis L.
– Dərman sürvəsi (adaçayı) dodaqçiçəklilər (Lamiaceae) fəsiləsindən olub çoxillik bitkidir. Diş pastalarının tərkibini xoşətirli etmək məqsədi ilə işlədilir. Ağız boşluğunu və boğazı qarqara etmək üçün istifadə edilir.
 Dizayn Gülnarə Rəfiqindir