AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının əsərlərinin XV cildi nəşr olunub

19.01.2017

AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının elmi əsərləri XV çapdan çıxmışdır. Məcmuə AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının baş elmi işçisi,

Elektron nüsxəsini yüklə