SƏFƏROVA ELMİRA POLADXAN QIZI

Anadan olduğu yer Cəbrayıl rayonu, Məzrə kəndi
Təvəllüdü 25.01.1951
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Pedaqoji İnstitutu
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi dosent
Namizədlik (PhD)dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı 

2417.01

Botanika

“Bəzi gözəlçiçəkli və gözəlmeyvəli kolların bioekoloji xüsusiyyətləri və onların yaşıllaşdırmada əhəmiyyəti”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

80

 

31

 

 

 

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

Əsas elmi nailiyyətləri

İntroduksiya edilmiş bəzi növlərin bioekoloji xüsusiyyətləri, becərilmə aqrotexnikası öyrənilərək yaşillaşdırmaya praktiki tövsiyə edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Рост и развитие корневой системы мирта обыкновенного (Myrtus communis L.) в условиях Апшерона. Мат. Межд.научн. конф. «Сохранение разнообразия тропикогенной и субтроп-ной флоры при интродукции», Ярославль, 2012
2. The biological Properties and economic importance of some seedy fruit plants that grow in Azerbaijan,s forests. International Caucasian forestry sympozium. Turkey, Artvin 24-26 october, 2013
3. Корневая система кизильника черноплодного в условиях Апшерона. Мат. ХI Межд.Научно-метод.Конф. Интродукция,сохр. и испол. биол. разнообразия культырных раст., част I. Махачкала. 2014
4. Материальная оценка и основные направления использования древесного сырья полученного от рубок промежуточного пользования. Eastern European Scientific Journal, Journal «Auris» Kommunikations und Verlagsgesellschaft, Ausgabe 6 – 2015, стр.20-26
5. Sambac jasmine cultivation and the bioecological features in covered condition in Absheron. Sympozium on EuroAsian Biodiversitu, 23-27 may 2016, Antaliya, Turkey, p.307

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyətinin üzvü

AMEA-nın Mərkəzi Nəbatat Bağının  elmi əsərlər məcmuəsinin redaksiya heyyətinin üzvü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti

MNB Veteranlar Şurasının sədr müavini    

Təltif və mükafatları

AMEA –nın 60 illiyi ilə  əlaqədar Fəxri Fərman

AMEA –nın 70 illiyi ilə  əlaqədar Fəxri Fərman
İş yeri və ünvanı

Mərkəzi Nəbatat Bağı, AZ1004, Bakı şəhəri, Mikayıl Müşfiq 103

Vəzifəsi  Ağac və kol bitkiləri laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi
Xidməti tel.
Mobil tel. (+99455) 6623191  
Ev tel. (+99412) 5612639  
Faks (+994 12) 5024172
Elektron poçtu e-safarova@hotmail.com