NƏCƏFOVA CEYRAN NƏCƏF QIZI

Anadan olduğu yer Saatlı rayonu
Təvəllüdü 05.09.1959
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi dosent
Namizədlik (PhD)dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı 

2417.01

Botanika

Abşeronda irqa (Amelanchier Medik.) novlərinin introduksiyası, bioekoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və istifadə edilmə prespektivləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

75

 

33

 

 

 

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Abşeron şəraitində irqa ( Amelanchier Medik) və yemişan (Grataegus L.) cinsi növlərinin mövsümi inkişaf xususiyyətləri (boy və inkişaf dinamikası, fenologiyası, çoxaldılma üsulları,ikin becərilmə  aqrotexnikası) tədqiq edilmiş, ən perspektivli növlər yaşıllaşdırmaya təklif edilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. Некоторые редкие и исчезающие виды флоры средней Азии, интродуцированные в ЦБС НАН Азербайджана. Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования, Материалы XI Международного симпозиума, Пущино, Москва, 2015, с.44-46. Искендер Э.О Сафарова Э.П. Гараев С.Г. Алиев Э.Я Гулиева Г.Г 
2. The  development and the growth features of sprouts of  Malus orientalis uglitzk. species introduced in Absheron. Symposium on Euroasian Biodiversity, Antalya, Turkey, 2016, p.246
3. The generative development features of members of the genus Iris L. introduced to Absheron. VII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы науки XXI века» Сборник статей 1 часть, Москва, 2016, с.28-32. Mammadova G.T.
4. Vitality pollens of wild plum (Prunus divaricata L.) in Absheron conditions. 80th Inniversary Institute of Botany Azerbaijan National  Academy of Sciences International Conference, Baku, 2016, p.115

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Azərbaycan Botanika Cəmiyyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti
Digər fəaliyyəti

AMEA   Mərkəzi Nəbatat Bağının Elmi Seminarlarnın məsul  katibi    

Təltif və mükafatları

AMEA –nın 60 illiyi ilə  əlaqədar Fəxri Fərman

AMEA –nın 70 illiyi ilə  əlaqədar Fəxri Fərman
İş yeri və ünvanı

Mərkəzi Nəbatat Bağı, AZ1004, Bakı şəhəri, Mikayıl Müşfiq 103

Vəzifəsi  Ağac və kol bitkiləri laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 4438839 
Ev tel. (+994 12) 3718013 
Faks (+994 12) 5024172
Elektron poçtu cnajafova@mail.ru