İSGƏNDƏROV ASƏF TALIB OĞLU

Anadan olduğu yer Gəncə şəhəri
Təvəllüdü 24.03.1943
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutu, 1965-ci il
Elmi dərəcəsi  Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 1975-ci il
Elmi rütbəsi
Namizədlik (PhD)dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı 

2417.01

Botanika

Azərbaycanın bəzi itburnu növlərinin bioekolojixüsusiyyətləri onların introduksiyası və istifadə olunması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

48

 

8

 

 

 

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 3
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycanın Kiçik Qafqaz ərazisindən topladığı zəngin herbari materiallarını tədqiq edərək Azərbaycan florası üçün üç növ və bir növ müxtəlifliyi elm üçün (Rosa gadzhievii Chrshan. et  İsken, Rosa jaroschenkoi Gadzh. et İskend., Rosa isaevii Gadzh. et İskend., Rosa tschatyrdagi Chrshan. var. Schemachensis Chrshan.  et İskend.), 1 növ Azərbaycan florası üçün (Rosa subafzeli ana Chrshan.), 3 növ Kiçik Qafqaz florası üçün  (Rosa svanetica Crepş., Rosa sjuniki P.Jar., Rosa sosnowskyana Tamam.) yeni olduğu müəyyən edilmişdir.
2006-ci ildən Azərbaycanda dekorativ bitkilər üzrə  ilk dəfə olaraq seleksiya hibridləşdirmə və seçmə nəticəsində bağ qızılgüllərinin 800-dən artıq hibrid formaları əldə olunmuşdur. Onlardan 24 sort və 97 hibrid toxmacarın seleksiya üsulu ilə alınmış yeni genotip olduğu müəyyən edilmişdir.

Azərbaycanda ilk dəfə olaraq MNB-da yetişdirilmiş 3 qızılgül “Əsrin Müqaviləsi”, “Sarı Gəlin”, “Nazpəri” sortlarına görə patent və müəlliflik şəhadətnamələri almışdır.
Elmi əsərlərinin adları

1.Интродукция и селекция роз в Центральном Ботаническом Саду, Батумский Ботанический Сад, Материалы Юбилейной международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию Батумского Ботанического Сада, г.Батуми, Грузия, стр. 273-275, 8-10 мая, 2013г. Кафарова О.О.Фарзалиев В.С.,Алиев Р.А.
2.Qızılgüllər kolleksiyasının kataloqu, AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının “Qızılgüllər kolleksiyasının kataloqu”. Bakı: 2014, 155 s. Qafarova O.O., Fərzəliyev V.S., Əliyev R.Ə.
3.Mərkəzi Nəbatat Bağında qızılgüllərin seleksiyası təcrübələri , AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının Elmi Əsərləri, 2015, XIII cild, s.179-188. Qafarova O.O.
4.Биоморфологические и декоративно-хозяйственные особенности сортов роз флорибунда коллекции Центрального Ботанического Сада для использования в озеленении Апшеронского полуострова. Цветеводство: история, теория, практика. Материалы VII Международной научной конференции. с.315-317. Беларусь.2016
5.Collection of garden roses gene pool of the Central Botanical Garden of ANAS of Azerbaijan. Innovative Approaches to Conservation of Biodiversity. S.78. Baku.2016

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Mərkəzi Nəbatat Bağının Elmi Şurasının üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti  1965-1966-ci illərdə Daşkəsən rayonu Qazaxyolçular kənd orta məktəbində müəllim
Digər fəaliyyəti

Təltif və mükafatları

“Tərəqqi medalı” 03.11.2015-ci ildə

İş yeri və ünvanı

Mərkəzi Nəbatat Bağı, AZ1004, Bakı şəhəri, Mikayıl Müşfiq 103

Vəzifəsi  “Çiçəkçilik” laboratoriyasının müdiri
Xidməti tel.
Mobil tel. (+994 50) 353 85 27
Ev tel.
Faks (+994 12) 5024172
Elektron poçtu iskenderov.asef@rambler.ru