HÜSEYNOVA NİLUFƏR BƏHRAM QIZI

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri
Təvəllüdü 01.04.1953
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi dosent
Namizədlik (PhD)dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı2411.02

“Bitki fiziologiyası”

“Azotla təmin olunmuş və azotqıt bitkilərin kök və yerüstü hissələrinin qarşılıqlı əlaqəsinin sitokinin- auksin və inhibitor tənzimlənməsi”
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

78

 

25

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

Əsas elmi nailiyyətləri

Qarğasoğanı cinsinin 5 növünün əkin və səpin materiallarının genofondu, o cümlədən Mərkəzi Nəbatat Bağına introduksiya olunmuş və ezamiyyə yolu ilə toplanmış yabanı sünbülçiçək və gəmirici soğan növlərinin kolleksiyası yaradılmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

1. Nəbatat terminlərinin izahlı lüğəti və bitki adları  I hissə, Bakı, Elm, 2008, 328 s
2. Nəbatat terminlərinin izahlı lüğəti və bitki adları II hissə, Bakı, Elm, 2008, 351 s.
3. Oruc İbadlı. Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri (biblioqrafiya), Bakı, Elm, 2009, 140 s.
4. Nəbatat terminlərinin izahlı lüğəti, Bakı, Elm, 2011, 264 s.
5. The biological Properties and economic importance of some seedy fruit plants that grow in Azerbaijan,s forests. International Caucasian forestry sympozium. Turkey, Artvin 24-26 october, 2013
6. Оценка сортов пшеницы азербайджанской селекции на основе мощностью Н+-насосов корневого система и активность карбоангидразы в листьях. AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının əsərləri, XII cild, Bakı, 2014, s.62-71
7. Böyük Qafqazın şərq hissəsində rast gəlinən geofit bitki növlərinin qurşaqlar üzrə paylanması. AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının əsərləri, XIII cild, Bakı, 2015, s.112-116

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

AMEA-nın Mərkəzi Nəbatat Bağının elmi əsərlər məcmuəsinin redaksiya heyyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti
Digər fəaliyyəti

AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının Elmi Şurasının katibi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının təbiət elmləri və aqrar elmlər üzrə ekspert şurasının elmi katibi
Təltif və mükafatları

İş yeri və ünvanı

Mərkəzi Nəbatat Bağı, AZ1004, Bakı şəhəri, Mikayıl Müşfiq 103

Vəzifəsi AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının elmi katibi
Xidməti tel. (+99412) 5024321
Mobil tel. (+994 50) 8477598 
Ev tel. (+994 12) 5667262  
Faks (+994 12) 5024172
Elektron poçtu drnilufar@mail.ru