HÜSEYNOV ŞAMXAL QARAKİŞİ OĞLU

Anadan olduğu yer Zəngilan rayonu, Vejnəli kəndi
Təvəllüdü 02.05.1936
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi
Namizədlik (PhD)dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı3103.02

Torpaqşünas-eroziyaçı

Gilgilçay və Şabran çayları arasında eroziyaya qarşı mübarizə tədbirləri
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

55

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

Əsas elmi nailiyyətləri

Kənd təsərrüfatı əkinlərinə yaramayan, eroziyaya uğramış (dəmyə şəraitində) torpaqlarda qozmeyvəlilərin tədbiqi

Elmi əsərlərinin adları

1. Из опыта выращивания орехоплодных деревьев на террасах северо-восточного склона Большого Кавказа. Тр. Азерб.НИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации, т.XI, Барда, 1973.

2. Azərbaycanın eroziyaya uğramış dağ yamaclarında qozmeyvəlilərdən ibarət sənaye əhəmiyyətli plantasiyaların salınması. Bakı, “Elm”, 1986

3. Внедрение и освоение эродированных горных склонов под орехоплодные растения. “Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşməsi”, Mərkəzi Nəbatat Bağının əsərləri, V cild, Bakı, 2005.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti
Digər fəaliyyəti Təbiəti Mühafizə Cəmiyyətinin təlimatçısı 
Təltif və mükafatları

1.Botanika İnstitutunda sosializm yarışının qalibi.

2. SSRİ Xalq Təsətrrüfatı Nailiyyətləri Sərgisinin gümüş medalı.

3. 2 dəfə SSRİ Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgisinin bürünc medalı.

İş yeri və ünvanı

Mərkəzi Nəbatat Bağı, AZ1004, Bakı şəhəri, Mikayıl Müşfiq 103

Vəzifəsi Ağac və kol bitkiləri laboratoriyasının böyük elmi işçisi 
Xidməti tel.
Mobil tel. (+994 50) 4604618 
Ev tel. (+994 12) 4327999 
Faks (+994 12) 5024172
Elektron poçtu