QARAYEV SADIQ QURBAN OĞLU

Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Şərur rayonu  
Təvəllüdü 05.07.1974 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi
Namizədlik (PhD)dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı2417.01

“Botanika”

Abşeron şəraitində palıd növlərinin bioekologiyası və becərilməsi

Çapdan çıxmış elmiəsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

29

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycanın relikt dendroflorasının təsnifatlaşdırılması, bioekoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi, nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitkilərin genefondu yaradılması məqsədilə elmi işlər aparılmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

1.Способы  размножения интродуцированных на Абшероне видов дуба (Quercus L.) Мат. XI межд/ научно-методической конференции «Интродукция, сохранение и использование биологического разнообразия культурных растений», часть 1,. Махачкала 2014 , стр .31-33
2. Некоторые редкие и исчезающие виды флоры  Средней Азии, интродуцированные  в ЦВС НАН Азербайджана. Материалы XI межд/ симпозиума «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования», Москва, Пущино, 2015, стр.44-47. ИскендерЭ.О., Сафарова Э.П. и др.
3. Тургайные реликты дендрофлоры  Азербайджана. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с межд/ участием « Проблемы и перспективы  устойчивого развития садоводства »,   Махачкала 2015, стр.8-10. Наджафова Дж.Н.

4. Биометрические показатели подземной части алычи растопыренной (P.divaricate Ledeb.) в условиях Апшерона. «Интродукция и акклиматизация растений»,сборник научных трудов Ин-та Дендрологии, Баку, 2015, стр.152-157. Д.Н.Наджафова, Р.М.Аббасов, Т.С.Абасова
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyətinin üzvü

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü

İLESAM –ın üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti
Digər fəaliyyəti
Təltif və mükafatları
İş yeri və ünvanı

Mərkəzi Nəbatat Bağı, AZ1004, Bakı şəhəri, Mikayıl Müşfiq 103

Vəzifəsi Ağac və kol bitkiləri laboratoriyasıın aparıcı elmi işçisi
Xidməti tel.
Mobil tel. (+994 50) 6260074 
Ev tel.
Faks (+994 12) 5024172
Elektron poçtu qarayev.1974@mail.ru