QAFAROVA OFELİYA OQTAY QIZI

Anadan olduğu yer  Bakı şəhəri
Təvəllüdü 05.04.1975
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Sumqayıt Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi
Namizədlik (PhD)dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı 

2417.01

“Botanika”

Abşeron şəraitində Floribunda qrupu qizilgüllərinin introduksiyasi, bioloji xüsusiyyətləri və istifadə perspektivi

Çapdan çıxmış elmiəsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

19

7

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-fəlsəfə doktorlarının sayı

Əsas elmi nailiyyətləri

Forma kimi yüksək faizli meyvə bağlamaq qabiliyyətinə malik olduqları müəyyən edilmişdir. Seleksiya tədqiqatları nəticəsində ilk dəfə olaraq valideyin formalarından fərglənən və qiymətli biomorfoloji və dekorativ keyfiyyətlərə malik olan 5 hibrid toxmacarlar-sorta namizədlər (Abşeron Kapriççiosu, Abşeron Simfoniyası, Köhnə Bakı, Şergin Seheri, Ulduzlu Xəzər) əldə olunmuşdur.

Elmi əsərlərinin adları

1. Жизнеспособность пыльцы роз группы флорибунда,AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının Elmi Əsərləri, XI cild, s.156-163, 2013
2.Об интродукции роз флорибунда в условиях Абшеронского полуострова, Материалы VI Международной Научной Конференции «Ландшафтная архитектура в Ботанических садах и дендропарках» Yalya 2014, с.41
3. Qızılgül solmayaydı..,“Discovery-Azerbaijan” Elmi-kütləvi turizm jurnalı, Bakı, 2014, s.124-129

4.Об интродукции и селекции роз флорибунда в условиях Абшерона , Состояние и перспективы развития ландшафтной архитектуры, интродукции и селекции древесных и цветочно-декоративных растений в Никитском Ботаническом саду. Сборник научных трудов ГНБС, Т.136, Ялта, 2014, С.157-162. 5.Qızılgüllər kolleksiyasının kataloqu, AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının “Qızılgüllər kolleksiyasının kataloqu”. Bakı, 2014, 155 s
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Azərbaycan Respublikası Botaniklər cəmiyyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti
Digər fəaliyyəti
Təltif və mükafatları
İş yeri və ünvanı

Mərkəzi Nəbatat Bağı, AZ1004, Bakı şəhəri, Mikayıl Müşfiq 103

Vəzifəsi Çiçəkçilik laboratoriyasının böyük elmi işçisi
Xidməti tel. +(994)125024913(20)
Mobil tel. +(994)558244480
Ev tel.  
Faks +99412 5024172
Elektron poçtu ofeliya.qafarova@gmail.com