FƏRZƏLİYEV VAHİD SABİR OĞLU

Anadan olduğu yer Ağcabədi rayonu, Hindarx kəndi 
Təvəllüdü 01.05.1969
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Biologiya fakültəsi
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi dosent
Namizədlik (PhD)dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı2417.01

“Botanika”

“Abşeronda yayda və payızda çiçəkləyən bəzi dekorativ ağac və kol növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri”

Çapdan çıxmış elmiəsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

120

 

30

 

 

 

12

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

Bitkilərin introduksiyasında CİS texnologiyalarından istifadə olunmaqla modelləşdirilmə vasitəsilə onların daha geniş ərazilərdə becərilməsi məqsədilə proqnozlaşdırılma üsulları işlənib hazırlanmışdır. Azərbaycanda yayılmış bəzi ağac və kol növlərinin dendroxronoloji və dendroekoloji tətqiqi aparılmışdır. Abşerona introduksiya olunmuş şam növlərinin qeyri-ənənəvi üsullarla təyin edilməsi üçün rəqəmsal və hərfli-rəqəmsal politomik təyinat açarları tərtib və tətbiq edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1. Texnogen çirklənmənin meşə bitkilərinə təsiri. Artvin Coruh Universitetinin Meşəçilik Fakültəsinin Jurnalı, cild.11, №1, s. 19-26 (2010) (həmmüəlliflə)

2. Abşerona introduksiya olunmuş şam növlərinin təyinində politomik təyinat açarlarının istifadəsi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məruzələri, cild. LXVIII, №5, s. 58-67 (2012) (həmmüəlliflə)

3. Eldar şamının (Pinus eldarica Medw.) introduksiyasında CİS texnologiyalarının tətbiqi. Azərbaycan MEA Biologiya Elmləri Bölməsinin Xəbərləri. cild. 67, № 3, s. 31-37 (2012)

4. Şamların taksonomiyası, biomorfoloji və rentgenoloji xüsusiyyətləri. – Bakı: Elm, 72 s. (2013) (həmmüəlliflə)

5. Geographic variation in nrDNA and four cpDNAs sequences of Juniperus excelsa and J. polycarpos in Greece, Turkey. Lebanon and Azerbaijan Phytologia, 2014, 96 (2),p.89-95.( in a co-authorship)

6.The Reforestation of the Greater Caucasus Beech Forests’ Meadow and the Glades. Eastern European Scientific Journal, Ausgabe 6-2015. p.20-26. Yahyayev Ajdyn B., Safarova Elmira P

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyətinin üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının Elmi Şurasının sədri
Təltif və mükafatları
İş yeri və ünvanı

Mərkəzi Nəbatat Bağı, AZ1004, Bakı şəhəri, Mikayıl Müşfiq 103

Vəzifəsi AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının direktoru v.i.e.
Xidməti tel. (+994 12) 502 43 21
Mobil tel. (+994 50) 385 62 24
Ev tel. (+994 12) 434 35 95
Faks (+994 12) 5024172
Elektron poçtu v.farzaliyev@yahoo.co.uk