BAYRAMOV ARİF ƏLİ OĞLU

Anadan olduğu yer Bakı  şəhəri
Təvəllüdü 17.03.1938 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD)dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı


2417.01

“Botanika”

“Mesembryanthemaceae fəsiləsinə daxil olan tropik sukkulentlərin biomorfologiyası və becərilməsi”.

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı


2417.01
“Botanika”

Qafqazın quru subtropik şəraitində ot kserofitlərin introduksiyası

 

Çapdan çıxmış elmiəsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

97

 

44

 

 

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

6

 

1

Əsas elmi nailiyyətləri

Şəxsi tədqiqatların elmi istiqaməti kserofit qrup bitkilərlə bağlıdır və aparılmış introduksiya tədqıqatlarında 150 yeni bitki növü öyrənilmişdir. Bu növlərin təkamüldə struktur əlamətlərinin uyğunlaşma mahiyyəti aşkar olunub, ekoloji-tarixi retroproqnoz fonunda və floroqenetik analiz əsasında onların əmələ gəlmə mənşəyi, hal-hazırkı təbii areallarına miqrasiya  yolları  və vaxtı araşdırılmışdır. 1980-ci ildən laboratoriya  yaxud şöbədə aparılan mövzulara rəhbərlik edilib və dünyanın müxtəlif regionlarından cəlb edilmiş 300 yeni növ üzrə introduksiya tədqiqatları aparılmışdır. Nəticədə 200 növə yaxın bitki (şəxsi tədqiqatların bitkiləri daxil olmaqla) quru subtropik şəraiti üçün perspektivli növ kimi qəbul olunub və müxtəlif  illər Akademiyanın tədbiqi planı üzrə profilli müəssisələrə tədbiq olunmuşdur. Aparılan işlər nəticəsində (rəhbərlik edilmiş və şəxsən aparılmış) quru subtropik zonalarda introduksiya üçün floristik mənbələr aşkar olunub, onların perspektivliyi  nəzəri və praktiki cəhətdən əsaslandırılmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

1. Ботанико-географический анализ растений интродуцированных из восточно-азиатской флоры в условия сухих субтропиков. AMEA-nın Botanika institutunun əsərləri. 29-ci cild, 2009. 455-458. 
2. Ботанико-географический анализ растений интродуцированных из среднеазиатской флоры в условия сухих субтропиков. AMEA –nın Botanika institutunun əsərləri, 30-ci cild, 2010, s.232-234.
3. Ботанико-географический анализ растений интродуцированных из североамериканской флоры в условия сухих субтропиков. AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının əsərləri, 2011, 1X cild, s.16-21.

4. Экологические основы интродукции растений в условиях сухих субтропиков Кавказа. AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının əsərləri, 2013, X1 cild, s.14-27.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının Elmi Şurasının üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

Digər fəaliyyəti
Təltif və mükafatları

İş yeri və ünvanı

Mərkəzi Nəbatat Bağı, AZ1004, Bakı şəhəri, Mikayıl Müşfiq 103

Vəzifəsi Örtülü şəkildə becərilən bitkilər laboratoriyasının baş elmi işçisi
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 70) 6466933 
Ev tel. (+994 12) 5382358 
Faks (+994 12) 5024172
Elektron poçtu