ƏLİYEV ELDAR YƏHYA OĞLU

Anadan olduğu yer Beyləqan rayonu, Günəşli kəndi 
Təvəllüdü 05.02.1964
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Gəncə Kənd Təsərüfatı İnstitutu
Elmi dərəcəsi Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru  
Elmi rütbəsi dosent
Namizədlik (PhD)dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı2417.01

“Botanika”

“Abşeron şəraitində introduksiya olunmuş bəzi ağcaqayın, tozağacı növlərinin boekoloji xüsusiyyətləri və yaşıllaşdırmada əhəmiyyəti”

Çapdan çıxmış elmiəsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

49

 

15

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

Əsas elmi nailiyyətləri

Yeni ağcaqayın növlərinin introduksiya etməklə ən perspektivli olanlarının yaşıllaşdırmada və təsərüffatda səmərəli istafədəsinin metodu tövsiyə edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

1.Abşeron şəraitində bəzi ağac və kol növlərinin morfogenezi. AMEA-nın “Xəbərləri”, cild 67,№1, 2012, s.160-164
2. Интродукция вечнозеленых кустарниковиз флоры Средиземноморья в Централный Ботанический Сад НАНА. Актуальные вопросы плодоводствои декоративного садоводства и начале ХХI века. с.32-34.  Сочи, 2014,
3. Aralıq dənizi mənşəli ağac bitkilərinin mövsümi inkişaf ritiminin tədqiqi. AMEA xəbərlər jurnalı Biologiya və Tibb Elmləri seriyası.s.83-86, Bakı, 2015.

4. Некоторые редкие и исчезающие видыфлоры Средней Азии, интродуцированные ЦБС НАНА. Новые и нетрадиционные растения иперспекивы их использованния,с-44-46, Москва 2015
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının Elmi Şurasının üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti
Digər fəaliyyəti AMEA-nın Mərkəzi Nəbatat Bağının Həmkarlar təşkilatının sədri
Təltif və mükafatları AMEA-nın 60 illiyi ilə əlaqədar “Fəxri Fərman”
İş yeri və ünvanı

Mərkəzi Nəbatat Bağı, AZ1004, Bakı şəhəri, Mikayıl Müşfiq 103

Vəzifəsi Ağac və kol bitkiləri laboratoriyasıın aparıcı elmi işçisi
Xidməti tel.
Mobil tel. (+994 50) 5173680 
Ev tel. (+994 12) 4321531 
Faks (+994 12) 5024172
Elektron poçtu