SEYFULLAYEV FƏRİD SAMƏDDİN OĞLU

Vəzifəsi: Head of Departament Education

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi: Sumqayıt Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi: Magistr

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: Şabalıdyarpaq palıdın radial artım dinamikasına təbii və antropogen amillərin təsiri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı: 25 
- xaricdə çıxmış məqalələrin sayı: 4

Elmi əsərlərinin adları

 • Аборигенные и интродуцированные виды рода Pinus L. Азербайджана и вопросы определения их видовой принадлежности, Материалы II–ой международной научно-практической конференции. «Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов». Минск,Беларусь. 22-26 октября 2012 г., с.465-468, Курбанов М.Р., Фарзалиев В.С.
 • Abşerona introduksiya olunmuş şam növlərinin hərfli-rəqəmsal politomik təyinat açarı, Məruzələr.  Tom LXVIII cild,  № 5, 2012, s.58-59,M.R.Qurbanov, V.S.Fərzəliyеv
 • Samur-Abşeron vaalığı meşələrində yayılmış şabalıdyarpaq palıdın dendroxronoloji tədqiqi, AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının Əsərləri, vol. XI, Baku, 2013. s.147-155.
 • Особенности радиалного прироста дуба каштанолистного в Гиркаском Начианалном Парке,Международный Государственный Экологический Университет имени А.Д. Сахарова, Экологический вестник, №3, Белорусия, 2014, с.109-113
 • Böyük Qafqazın cənub-şərq hissəsində yayılmış şabalıdyarpaq palıdın oduncağının anatomik və dendroxronoloji  tədqiqi, AMEA-nın Xəbərləri. Biologiya elmləri seriyası, Cild 69, №2, 2014, s.89-94.,V.S.Fərzəliyеv
 • Hirkan Milli Parkının düzən meşələrində yayılmış şabalıdyarpaq palıdın anatomik tədqiqi., Qafqaz Universitetinin Jurnalı, Kimya və Biologiya bölməsi, 2015,  Cild 3, №1, s.57-62.

Beynəlxalq kurslar və konfranslarda iştirakı

 • 12.05.2010 – 14.05.2010 “Xəzər ekosistemində iqlim dəyişikliyi və dendroxroologiya” Sari, İran 
 • 12.09.2011 – 18.09.2011  “Dendroekologiya” Beynəlxalq kursu, Engelbeg, İsveçrə
 • 11.04.2013-14.04.203 Asiya dendroxronologiya cəmiyyətinin beynəlxalq konfransı, Tehran, İran
 • 02.09.2012 – 07.09.2012  “Geoxronologiya”   Beynəlxalq kurs, Bergün, İsveçrə
 • 06.04.2013 – 10.04.2013 “”Dendoronologiya” Beynəlxalq kurs, Novşəhr, İran
 •  20.01.2014 – 24.01.2014  “Radiokarbon tarixləmə”, Beynəlxalq kurs, Sürix, İsveçrə
 • 10.06.2014 – 25.06.2014 “Oduncaq halqaları, iqlim, təbii fəlakətlər və insan” Beynəlxalq kurs, Kahramanmaraş, Türkiyə
 • 08.06.2015 – 12.06.2015 “Oduncaq anatomiyası”  Beynəlxalq kurs, Sanvito De Kadore, İtaliya.
 • 30.08.2015-6.09.2015,  “6-cı Beynəlxalq Antrakologiya konfransı”, Frayburq, Almaniya

Qrantlar və təqaüd proqramlarında iştirakı

 • Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyi, 2011, Səfər qrantı
 • 05.01.2012- 2013  “Şabalıdyarpaq palıdın (Quercus castaneifolia C.A.Mey.) dendroxronoloji tədqiqi” Azərbaycan Elm Fondu, Fundamental Tədqiqat Qrantı , 2012-2013.  
 • İsveçə Elm Fondu, 2012 Səfər qrantı
 • 01.07-05.09.2013   DAAD təqaüdünun programı qrantı. Potsdam, Almaniya.
 • Azərbaycan Gənclər Fondu, 2013, Səfər qrantı
 • TUBİTAK Fondu, 2014, Səfər qrantı
 • 01.12.2014- 31.09.2015   Erasmus Mundus ALRKIS II təqaüd programları qrantı. Göttingen, Almaniya 
 • Göttingen Universiteti, 2015, Səfər qrantı
 •  
             

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı Elmi Şurasının üzvü və Gənc Alimlər Şurasının sədri

Xidməti tel.: +99412 502 43 21

Faks: +99412 502 41 72

Elektron poçtu: fseyfullayev@yahoo.com