ISGENDEROV ASAF TALIB OGLU

Place of birth Ganja city   
Date of birth 24.03.1943 
Education Ganja State Pedogogical University 
Scientific degree PhD in Biology 
Title

Topic of  PhD thesis:

-         specialty code

-         specialty name

-         topic name

 

2417.01

Botany

Azərbaycanın bəzi itburnu növlərinin bioekolojixüsusiyyətləri onların introduksiyası və istifadə olunması

Total number of printed scientific publications:

-          number of scientific publications printed abroad:

-          number of papers  published in journals indexed and abstracted in international databases

48

8

Number of patents and certificates of authorship

Staff training:     

-         number of  PhD

 

1

Basic scientific achievements

2006-ci ildən Azərbaycanda dekorativ bitkilər üzrə  ilk dəfə olaraq seleksiya hibridləşdirmə və seçmə nəticəsində bağ qızılgüllərinin 800-dən artıq hibrid formaları əldə olunmuşdur. Onlardan 24 sort və 97 hibrid toxmacarın seleksiya üsulu ilə alınmış yeni genotip olduğu müəyyən edilmişdir.

Azərbaycanda ilk dəfə olaraq MNB-da yetişdirilmiş 3 qızılgül “Əsrin Müqaviləsi”, “Sarı Gəlin”, “Nazpəri” sortlarına görə patent və müəlliflik şəhadətnamələri almışdır.

Names of scientific works

1.Introduction and Selection of Roses on the Apsheron Peninsula the Azerbaijan Republic, International Caucasian Forestry Symposium, Artvin, Turkey,  165 page, 24-26 october, 2013

2.Mərkəzi Nəbatat Bağında bağ qızılgüllərinin introduksiyasinin yekunları (1970-2012) və seleksiya işləri, AMEA, “Məruzələr”

3. Qızılgüllər kolleksiyasının kataloqu, AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının “Qızılgüllər kolleksiyasının kataloqu”. Bakı: 2014, 155 s.

4. Mərkəzi Nəbatat Bağında qızılgüllərin seleksiyası təcrübələri,  AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının Elmi Əsərləri, 2015, XIII cild, s.179-188

Membership with international and foreign scientific organizations Member of the Scientific Council of the Central Botanical Garden of the ANAS 
Pedagogical activity
Other activities
Awards and prizes Progress medal 
Main place of work and its address Central Botanical Garden of ANAS. AZ1004. Azerbaijan Republic, Baku city. Mikail Mushfig 103
Position Head of Laboratory Floriculture 
Office phone
Mobile (+994 50) 353 85 27 
Home phone
Fax (+994 12) 502 41 72 
E-mail

iskenderov.asef@rambler.ru