STRUKTUR BÖLMƏLƏR

Laboratoriyalar

Ağac və kol bitkiləri laboratoriyası

Nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitkilər laboratoriyası

Örtülü şəraitdə becərilən bitkilər laboratoriyası

Çiçəkçilik laboratoriyası

Bitkilərin mühafizəsi və monitorinqi laboratoriyası

Şöbələr

İctimaiyyətlə əlaqələr və informasiya texnologiyaları şöbəsi

Sektorlar

Toxumçuluq sektoru

Xəstəlik və zərərvericilərə qarşı mübarizə sektoru

Şamaxı Dayaq Məntəqəsi