RƏHBƏRLİK

Direktor v.i.e. : b.e.d., dos. Fərzəliyev Vahid Sabir oğlu

Tel: +99412 502 41 72

Faks: +99412 502 41 72

Elektron poçtu: v.farzaliyev@yahoo.co.uk

Üİ üzrə direktor müavini: İsmayılov Gilani İbiş oğlu

Elmi katib: b.ü.f.d., dos. Hüseynova Nilufər Bəhram qızı

Tel: +99412 502 43 21

Elektron poçtu: drnilufar@mail.ru

Baş mühasib: Bağırova Çiçək Bəhmən qızı

Tel: +994 12 502 40 16