ELMİ ƏMƏKDAŞLIQ

Bağın əməkdaşları Qafqazda Biomüxtəlifliyin Mühafizəsinə dair həyata keçirilən layihələr çərçivəsində ABŞ-ın Misssuri Nəbatat Bağı ilə (2006-2009), Berlin Nəbatat Bağı və Nəbatat Muzeyi ilə (2009-2012), İngiltərənin Millenium Toxum Bankı ilə (2012-ci ildən başlayaraq) birgə layihələrin iştirakçısı olmuşdur.

2014-cü ildə Meşə, Qar və Landşaft Tədqiqatları üzrə İsveçrə Federal İnstitutunun (WSL) Dendroekologiya qrupu ilə;

Batumi Nəbatat Bağı(2017-ci ildə) ilə əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanmışdır.

Qazaxıstanın Cezqazqan Nəbatat Bağı(2015-ci ildə) ilə əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanmışdır.

Qazaxıstanın Manqışlaq Nəbatat Bağı(2018-ci ildə) ilə əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanmışdır.

Mərkəzi Nəbatat Bağı müxtəlif təşkilatlarla toxum mübadiləsi üzrə beynəlxalq əməkdaşlıq edir. 2016-cı ildə Bağ dünyanın müxtəlif ölkələrindən 93 təşkilatla ilə toxum mübadiləsi aparır.

Hazırda Bağın beynəlxalq əməkdaşlıqla bağlı fəaliyyəti genişlənməkdədir.


INDEX SEMINUM

The Central Botanical Garden was founded in 1934. The first plantings in the Central Botanical Garden were made in spring of 1935. From the first days a wide research is under way in the Central Botanical Garden concerning introduction and acclimatizing ornamental, drug, aromatic and other types of useful plants of native and foreign flora in order to enrich the raw material resources of the republic. A number of much valuable tree, bush and grass kinds from different botanical-geographical areas of the world (Eastern Asia, North America, Meditteraenian coast etc.) are cultivated in the garden together with the plants belonging to the native flora. As a consequence today the collection of the Botanical Garden, 41,3 ha in area, numbers about 2500 species, forms and varieties.

»»»