Please enable JavaScript, download instructions

Dərman və efiryağlı bitkilər kolleksiyası.
Limonium meyeri - D?v?ayag? (d?v?qulag?) (Limoniaceae) f?sil?sind?n olub coxillik c?lpaq bitkidir. Xalq t?bab?tind? qanaxman? dayand?ran bir vasit? kimi istifad? olunur. M?d?-bag?rsaq x?st?likl?rinin mualic?sin? daha cox kom?k edir.
Limonium meyeri
- Dəvəayağı (dəvəqulağı) (Limoniaceae) fəsiləsindən olub çoxillik çılpaq bitkidir. Xalq təbabətində qanaxmanı dayandıran bir vasitə kimi istifadə olunur. Mədə-bağırsaq xəstəliklərinin müalicəsinə daha çox kömək edir.
Linaria vulgaris Mill - Adi yaban? k?tan (mahm?zca, qurdotu) - keciqulag? (Scrophulariaceae) f?sil?sind?n olub coxillik ot bitkisidir. Yaban? k?tan?n gar?s?g? tibbd? bagirsaq x?st?likl?rinin mualic?sind? istifad? olunur.
Linaria vulgaris Mill
- Adi yabanı kətan (mahmızca, qurdotu) - keçiqulağı (Scrophulariaceae) fəsiləsindən olub çoxillik ot bitkisidir. Yabanı kətanın garışığı tibbdə bağirsaq xəstəliklərinin müalicəsində istifadə olunur.
Tussilaga farfara L. – Adi d?v?daban? asfodelina (Asphodelaceae) f?sil?sind?n olub coxillik ot bitkisidir. Xalq t?bab?tind? adi d?v?daban? b?lg?mq?tirici kimi istifad? olunur. H?min m?qs?d il? cic?k v? yarpaqlar? tibbd? d? istifad? edilir.
Tussilaga farfara L.
– Adi dəvədabanı asfodelina (Asphodelaceae) fəsiləsindən olub çoxillik ot bitkisidir. Xalq təbabətində adi dəvədabanı bəlğəmqətirici kimi istifadə olunur. Həmin məqsəd ilə çiçək və yarpaqları tibbdə də istifadə edilir.
.Pelargonium zonale (L.) Ait. - C?hray? ?tirsah - ?tirsahkimil?r (Geraniaceae) f?silsind?ndir. Tibbd? c?hray? ?tirsah?n efir yag?ndan muxt?lif d?rman preparatlar?n?n aromatlasd?r?lmas? ucun istifad? edilir.
Pelargonium zonale (L.) Ait.
- Çəhrayı ətirşah - ətirşahkimilər (Geraniaceae) fəsilsindəndir. Tibbdə çəhrayı ətirşahın efir yağından müxtəlif dərman preparatlarının aromatlaşdırılması üçün istifadə edilir.
Althea officinalis L. – B?lg?motu (d?rman gulx?tm?) ?m?kom?cil?r (Malvaceae) f?sil?sind?ndir. N?f?s yollar? x?st?likl?rinin, habel? m?d?-bag?rsaq x?st?likl?rinin (qastrit, enterokolit) mualic?sind? istifad? olunur.
Althea officinalis L.
– Bəlğəmotu (dərman gülxətmı) əməköməcilər (Malvaceae) fəsiləsindəndir. Nəfəs yolları xəstəliklərinin, habelə mədə-bağırsaq xəstəliklərinin (qastrit, enterokolit) müalicəsində istifadə olunur.
Lavandula angustifolia Mill. – Lavanda dodaqcic?klil?r (Lamiaceae) f?sil?sind?ndir. Lavandan?n efir yag? antiseptik vasit? v? ?czac?l?qda d?rman preporatlar?n?n aromatlasd?r?lmas?nda, ?triyyat s?nayesind? genis istifad? olunur.
Lavandula angustifolia Mill.
– Lavanda dodaqçiçəklilər (Lamiaceae) fəsiləsindəndir. Lavandanın efir yağı antiseptik vasitə və əczaçılıqda dərman preporatlarının aromatlaşdırılmasında, ətriyyat sənayesində geniş istifadə olunur.
Artemisia absinthiumL. – Ac? yovsan mur?kk?bcic?klil?r (Asteraceae) f?sil?sind?n olan coxillik bitkidir. Ac? yovsandan haz?rlanm?s su d?rman? v? h?bl?r istaha g?tir?n v? qidan? h?zmedici d?rman kimi istifad? olunur. Xalq t?bab?tind? m?d? agr?lar?n?n mualic?sind? istifad? olunur.
Artemisia absinthiumL.
– Acı yovşan mürəkkəbçiçəklilər (Asteraceae) fəsiləsindən olan çoxillik bitkidir. Acı yovşandan hazırlanmış su dərmanı və həblər iştaha gətirən və qidanı həzmedici dərman kimi istifadə olunur. Xalq təbabətində mədə ağrılarının müalicəsində istifadə olunur.
Inula helenium L. – Ucaboylu and?z mur?kk?bcic?klil?r (Asteraceae)f?sil?sind?n olub coxillik bitkidir. N?f?s yollar?n?n iltihab?nda, sin?yumsald?c? v? iltihab?g?tirici 
oskur?k d?rman? kimi bitkid?n m?lh?ml?r haz?rlan?r. And?z?n t?rkibind? efir yag? (3%) oldugundan qurdqovucu kimi d? istifad? edilir.
İnula helenium L.
– Ucaboylu andız mürəkkəbçiçəklilər (Asteraceae)fəsiləsindən olub çoxillik bitkidir. Nəfəs yollarının iltihabında, zinəyumşaldıcı və iltihabıgətirici öskürək dərmanı kimi bitkidən məlhəmlər hazırlanır. Andızın tərkibində efir yağı (3%) olduğundan qurdqovucu kimi də istifadə edilir.
Verbascum densiflorum Bertol – S?xcic?k s?g?rquyrugu keciqulag? (Scrophulariaceae) f?sil?sind?ndir. V?r?m?, t?n?ffus yollar? x?st?likl?rin?, ishala, s?k?r x?st?liyin? qars? muxt?lif bitki qar?s?qlar? il? birlikd? istifad? olunur.
Verbascum densiflorum Bertol
– Sıxçiçək sığırquyruğu keçiqulağı (Scrophulariaceae) fəsiləsindəndir. Vərəmə, tənəffüs yolları xəstəliklərinə, ishala, şəkər xəstəliyinə qarşı müxtəlif bitki qarışıqları ilə birlikdə istifadə olunur.
Chelidonium majus L.- D?mirovotu (ziyilotu) lal?kimil?r (Papaveraceae) f?sil?sind?n olan coxillik ot bitkisidir. D?mirovotundan hazirlanan d?rman preparatlar ziyill?rin yand?r?lmas?nda, icm? kimi qaraciy?r v? m?d? x?st?likl?rinin mualic?sind? istifad? edilir.
Chelidonium majus L.
- Dəmirovotu (ziyilotu) laləkimilər (Papaveraceae) fəsiləsindən olan çoxillik ot bitkisidir. Dəmirovotundan hazirlanan dərman preparatlar ziyillərin yandırılmasında, içmə kimi qaraciyər və mədə xəstəliklərinin müalicəsində istifadə edilir.
Tanacetum vulgare L. – Adi dagt?rxunu mur?kk?bcic?klil?r (Asteraceae)f?sil?sind?n olub coxillik bitkidir. Adi dagt?rxunu cox guclu kamfraiylidir. Bu xususiyy?tin? gor? d?rman preparatlar?n?n t?rkibin? daxil edilib, qurdqovucu d?rman kimi askarid v? ostrits ( biz qurdu) qurdlar?na qars? isl?dilir.
Tanacetum vulgare L.
– Adi dağtərxunu mürəkkəbçiçəklilər (Asteraceae)fəsiləsindən olub çoxillik bitkidir. Adi dağtərxunu cox güclü kamfraiylidir. Bu xüsüsiyyətinə görə dərman preparatlarının tərkibinə daxil edilib, qurdqovucu dərman kimi askarid və ostrits ( biz qurdu) qurdlarına qarşı işlədilir.
Cichorium intubus – Adi kasn? mur?kk?bcic?klil?r (Asteraceae) f?sil?sind?n olub coxillik bitkidir. Bitkini kokl?rind?n al?nan sulu d?ml?m? xroniki m?d?-bag?rsaq x?st?likl?rind?, gastrit, sar?l?q x?st?likl?ri zaman? d?rman kimi q?bul edilir.
Cichorium intubus
– Adi kasnı mürəkkəbçiçəklilər (Asteraceae) fəsiləsindən olub çoxillik bitkidir. Bitkini köklərindən alınan sulu dəmləmə xroniki mədə-bağırsaq xəstəliklərində, gastrit, sarılıq xəstəlikləri zamanı dərman kimi qəbul edilir.
X. Kərimlinin kolleksiyası