Please enable JavaScript, download instructions

Dərman və efiryağlı bitkilər kolleksiyası
Back
Forward
Previous slide Thumbnails Next slide Trifolium pratenze -  ucyarpaq yonca paxlal?lar (Fabaceae) f?sil?sind?ndir. Sulu d?ml?m?sind?n t?n?ffus yollar? x?st?likl?rind? sin?yumusald?c? v?  b?lg?mg?tirici, sidikqovucu, t?rl?dicin v? antiseptik madd? kimi istifad? olunur.
Trifolium pratenze
- üçyarpaq yonca paxlalılar (Fabaceae) fəsiləsindəndir.
Sulu dəmləməsindən tənəffüs yolları xəstəliklərində sinəyumuşaldıcı
və bəlğəmgətirici, sidikqovucu, tərlədicin
və antiseptik maddə kimi istifadə olunur
.
X. Kərimlinin kolleksiyası