Please enable JavaScript, download instructions

Dərman və efiryağlı bitkilər kolleksiyası
Back
Forward
Previous slide Thumbnails Next slide Asparagus officinalis L. – ( Asparagaceae) D?rman qulancar? v? ya m?r?cuyud. Bitkinin koku, kokumsovu, t?z?-t?r zoglar?, govd?si, yarpaqlar? v? toxumlar? muxt?lif x?st?likl?rin mualic?sind? - sidikgovucu, sidik kis?sinin agr?lar?, qan t?ziqi, v?r?m, ur?k agr?lar?,yel, s?k?r, sonsuzluga qars? v? s. istifad? olunur.
Asparagus officinalis L.
– ( Asparagaceae) Dərman qulançarı
və ya mərəçüyüd. Bitkinin kökü, kökümsovu,
təzə-tər zoğları, gövdəsi, yarpaqları və toxumları
müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində - sidikgovucu,
sidik kisəsinin ağrıları, qan təziqi, vərəm, ürək ağrıları,
yel, şəkər, sonsuzluğa qarşı və s. istifadə olunur.
X. Kərimlinin kolleksiyası