Please enable JavaScript, download instructions

Dərman və efiryağlı bitkilər kolleksiyası
Back
Forward
Previous slide Thumbnails Next slide Aloe arborsens Mill -  Agacvari ?zvay zanbaqcic?klil?r ( Liliaceae) f?sil?sind?ndir. ?zvay sir?si muxt?lif x?st?likl?rd?: irinli yaralar, d?rinin iltihab?, z??flik, hals?zl?q. Istahg?tirici, sar?l?q, xroniki bag?rsaq kecm?m?zliyi, qastrit, m?d?-bag?rsaq yaralar?, v?r?m, bas agr?s?, goz, dis v? ag?z iltihabi hallar?na qars? isl?dilir.
Aloe arborsens Mill
- Ağacvari əzvay zanbaqçiçəklilər ( Liliaceae) fəsiləsindəndir.
Əzvay şirəsi müxtəlif xəstəliklərdə: irinli yaralar,
dərinin iltihabı, zəıflik, halsızlıq. Iştahgətirici, sarılıq,
xroniki bağırsaq keçməməzliyi, qastrit, mədə-bağırsaq yaraları,
vərəm, baş ağrısı, göz, diş və ağız iltihabi hallarına qarşı işlədilir.
X. Kərimlinin kolleksiyası