Please enable JavaScript, download instructions

Lian
al92.jpg
Tetrastigma voinierianum
(Baltet) Pierro ex Gagnep
- Voanye tetrastiqmasının
beşillik əkin materialı
al89.jpg
Tetrastigma voinierianum
(Baltet) Pierro ex Gagnep
- Voanye tetrastiqması
al93.jpg
Partenocissus quinquefolia
(L.) Planch.
- Beşyarpaq qızüzümünün
sərilən forması
Adi das sarmas?g? toxumlama vaxt?
Hedera helix L.
– Adi das sarmaşığı
toxumlama vaxtı
al97.jpg
İpomea tricolor
– üçrəng ipomiya
al98.jpg
Periploga greka
- Çiçəkli yunan göyəməsi
al99.jpg
Hedera colchica
(C. Koch) C. Koch
- Kolxida daş sarmaşığı
A.D. Mehralıyevin kolleksiyası