AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının əsərlərinin XV cildi nəşr olunub

18.01.2018

AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının elmi əsərləri XV çapdan çıxmışdır. Məcmuə 208 səhifə və 38 məqalədən ibarətdir.

Əsərlərin elektron variantı əlavə edilmişdir.

Elektron nüsxəsini yüklə