Mərkəzi Nəbatat Bağı elmi jurnalın XIV cildi üçün məqalə qəbul edir

12.09.2016

AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı 10 oktyabr 2016-cı il tarixinədək Bağın Elmi Əsərlərinin XIV cildində çap olunması üçün məqalələri qəbul edir.